HJÆLP KLUBBEN  - MED AT VOKSE

I lighed med de forgående to år vil vi forsøge at søge om momskompensation efter Ligningslovens § 8A. Foreninger som os kan søge om at modtage kompensation fra SKAT, for beløb som vi ikke umiddelbart kan fratrække moms, da vi er en forening.

Krav til at modtage kompensation er at vi kan få min. 100 gavegivere, som donerer min. kr. 200,- til klubben. Beløbet er dog fradragsberettiget, og vil blive opgivet til din 2018 selvangivelse.   

Sådan gør du: Hent skemaet her - udfyld og returner til sekretariatet. Beløbet kan betales i shoppen eller på mobilepay 97805.

Tak for hjælpen.